HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thảo luận trước khi trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua vào kỳ họp thứ nhất năm 2017. So với phiên bản trước, dự thảo lần này có những thay đổi quan trọng tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quy định tại Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2016 và Điều 25 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này), dể các quy định trong Dự luật bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và đạt được các mục tiêu đã đề ra, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
DỰ THẢO LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thời gian:     8h00-12h00, Thứ năm, ngày 13 tháng 04 năm 2017

Địa điểm:      Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp tham dự và cho ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin Đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 13/04/2017 tới:

Ban Pháp chế - VCCI

Chị Tạ Thanh Hoa
                
ĐT: 04 35770632/ 0948181189 Fax: 04 35771459

Email: thanhhoa811@gmail.com/xdphapluat.vcci@gmail.com

Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn/Duthao/2175/Du-thao-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua.aspx                
                Trân trọng cảm ơn và rất mong có sự có mặt của Quý Doanh nghiệp tại Hội thảo.

File đính kèm

  • Tải về Phiếu Đăng ký hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa