Cách tính lương hưu cho người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều khu vực khác nhau?

Hỏi :

Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước đóng theo hệ số lương quy định, đến năm 2005 tôi chuyển công tác sang công ty tư nhân, tổng thời gian đóng BHXH của tôi 33 năm. Tôi muốn hỏi: cách tính lương hiện nay để nhận lương hưu? Hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục tham gia BHXH thì được hưởng thêm khoản trợ cấp nào sau năm thứ 26 tôi tham gia và cách tính?

Trả lời :

Cách tính lương bình quân làm căn cứ tính lương hưu: tiền lương bình quân 5 năm cuối của giai đoạn làm việc trong cơ quan nhà nước  x  tổng số tháng trong khu vực nhà nước + lương bình quân gia quyền của giai đoạn làm việc tại công ty liên doanh ( có tính điều chỉnh theo NĐ 83/2008/NĐ-CP)  x tổng thời gian khu vực liên doanh: tổng thời gian cả hai khu vực. Tiền lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu x tiền lương bình quân. Ngoài ra còn được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ, từ năm thứ 31 trở đi đối với nam, mỗi năm làm việc được hưởng 0,5 tháng lương bình quân.

www.molisa.gov.vn.