Thuế suất nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam?

Hỏi :

Chào anh/chị, Tôi làm ở Cục Phát Triển Doanh Nghiệp Quốc Tế Singapore. Tôi muốn hỏi anh/chị về mức thuế suất áp dụng cho các máy móc thiết bị xử lý dầu được nhập khẩu vào Việt Nam. Tôi có tìm thông tin về thuế suất nhập khẩu máy móc và thiết bị nói chung nhưng ko tìm được Mong các anh/chị giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời :

Trả lời câu hỏi bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Thuế suất thuế nhập khẩu của máy móc thiết bị vào Việt Nam được quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Muốn biết thuế nhập khẩu của mặt hàng này, trước hết phải xác định được mã HS của nó. Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật, tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. Bạn đọc chỉ nêu tên mặt hàng, do đó chúng tôi không có cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể, tư vấn của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo.

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC và Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC thì:

Thiết bị, máy móc nói chung nằm ở Phần XVI “Máy và các trang thiết bị cơ khí; thiết bị điện; các bộ phận của chúng;…”. Trong đó, máy và thiết bị cơ khí được phân vào Chương 84 “…,máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng”; máy điện và thiết bị điện được phân vào Chương 85 “Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh,…”.

Đối với máy móc, thiết bị xử lý dầu, bạn có thể tham khảo các nhóm 84.19 “Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện” hoặc nhóm 84.79 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác...”,…

Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS và mức thuế suất theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Bạn có thể tìm nội dung các thông tư này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn  hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết.

Trân trọng!

www.customs.gov.vn.