Xin hỏi về thủ tục xin giấy xác nhận ko nợ thuế xuất nhập khẩu của tổng cục hải quan?

Hỏi :

Hiện tại cty em đang làm thủ tục xin đóng mã số thuế, chị cục thuế quận Hoàn Kiếm có yêu cầu phải đóng mã số thuê và xin giấy xác nhận bên cục hải quản đã. Vậy em cần phải làm các thủ tục gì để có thể xin cấp giấy xác nhận nói trên. Kính mong trả lời sớm giúp em.

Trả lời :

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Về thủ tục xin đóng mã số thuế: Đề nghị công ty liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

Về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hải quan:

Căn cứ Khoản 1, Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình, Công ty phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế;

- Nội dung yêu cầu xác nhận;

- Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận. (lưu ý gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế).

Căn cứ Khoản 2, Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC: Thời hạn phải trả kết quả cho người nộp thuế là trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu xác nhận của người nộp thuế.

Bạn có thể tìm nội dung các thông tư 194 ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn ./.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.

Trân trọng!

www.customs.gov.vn.