Đóng thuế xây dựng?

Hỏi :

Bác tôi có xây dựng nhà ở (có giấy phép xây dựng). nay khi xin gắn tài sản trên đất (sổ hồng mới) thì có phải đóng thuế xây dựng không. Theo tôi được biết Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg, ngày 9/12/2010 về việc miễn phí xây dựng. Bộ Tài Chính có Công văn số 17074/BTC-CST, ngày 15/12/2010 của Bộ Tài Chính về việc miễn phí xây dựng theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg. Vậy Bác tôi có phải nộp phí xây dựng hay Thuế xây dựng gì đó hay không?

Trả lời :

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thuế và phí xây dựng đối với các công trình xây dựng là 2 loại thu khác nhau, cần phân biệt rõ:

Thuế bao gồm: Thuế giá trị gia tăng (do nhà thầu nộp và tính vào giá công trình do chủ đầu tư trả tiền) và Thuế thu nhập đánh vào lãi của nhà thầu (thuế TNDN nếu nhà thầu là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; thuế TNCN nếu nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân). Thuế do Quốc hội quy định.

Phí xây dựng thu vào các công trình xây dựng mang tính chất đóng góp của chủ nhà với địa phương nơi công trình toạ lạc do công trình sẽ sử dụng hoặc đấu nối vào các công trình tiện ích công cộng hoặc liên quan đến quy hoạch kiến trúc,… Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Phí và lệ phí cùng danh mục các loại phí được phép thu và cơ quan có thẩm quyền quy định, trong đó có phí xây dựng. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản mà Bạn đọc trích dẫn thì chỉ miễn phí xây dựng còn việc miễn nộp thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
                Khi ông bác của bạn đăng ký sở hữu nhà, cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu chủ nhà xuất trình giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế của chủ đầu tư và nhà thầu. Nếu nhà thầu là DN thì giấy tờ là Hoá đơn GTGT do DN nhận thầu phát hành là được (nhà thầu sẽ khai thuế trên cơ sở hoá đơn này), còn nếu là nhà thầu cá nhân cần phải có chứng từ nộp thuế đứng tên chủ thầu hoặc chủ nhà nộp thuế thay chủ thầu và Hoá đơn GTGT do chi cục thuế cung cấp./.

www.mof.gov.vn.