Có thực hiện việc thu phí thi hành án trong các trường hợp thi hành khoản hoàn trả lại tiền, tài sản cho đương sự?

Hỏi :

Ngày 22/09/2010, Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Trong đó có quy định người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của tòa án thì phải nộp phí thi hành án, kể cả trường hợp người được thi hành án không phải là người đã nộp đơn yêu cầu thi hành án. Vậy xin được hỏi trong các trường hợp thi hành khoản hoàn trả lại tiền, tài sản cho đương sự (hoàn trả tạm ứng án phí; trả lại tài sản tạm giữ;...) cơ quan thi hành án có thực hiện việc thu phí THA hay không?

Trả lời :

Vấn đề bạn hỏi cần lưu ý: Nếu người được thi hành án được nhận lại tiền (tiền tang vật), tài sản (ô tô, xe máy...) thuộc trường hợp theo đơn yêu cầu thi hành án thì phải chịu phí thi hành án dân sự. Ví dụ: Ông A phải trả lại bà B tài sản (ô tô, xe máy…) theo bản án của Tòa án, thì khi ông A yêu cầu thi hành án và tự nguyện đến cơ quan thi hành án nộp chiếc xe để trả bà B, cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của người phải thi hành án và thông báo cho bà B đến nhận lại tài sản thì bà B phải chịu phí thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Trường hợp việc thi hành án thuộc diện chủ động thi hành án (ví dụ: trả lại tiền, tài sản do cơ quan điều tra thu giữ, tạm giữ) thì theo quy định của Luật thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự phải chủ động ra quyết định thi hành án và thông báo để người được nhận lại tài sản đến nhận, nên không thu phí thi hành án dân sự đối với họ, vì đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trả lại tài sản đã thu giữ, tạm giữ tài sản. Người bị thu giữ, tạm giữ tài sản có quyền yêu cầu cơ quan đã thu giữ tiền, tài sản không đúng pháp luật phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

mof.gov.vn.