Thế nào là giá đánh giá? Phương pháp xác định giá đánh giá? Vai trò của giá đánh giá trong lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng?

Hỏi :

Thế nào là giá đánh giá? Phương pháp xác định giá đánh giá? Vai trò của giá đánh giá trong lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng?

Trả lời :

Giá đánh giá là giá được quy đổi về cùng một mặt bằng: kỹ thuật, tài chính và thương mại; giá đánh giá được xác định cho từng gói thầu xây lắp hoặc cung ứng thiết bị sau khi đã xem xét đạt tiêu chuẩn về kinh nghiệm và năng lực thi công công trình hoặc cung ứng thiết bị cho dự án; Giá đánh giá được dùng làm căn cứ xếp hạng các Nhà thầu xây lắp và cung ứng thiết bị hoặc nhà tổng thầu EPC. “Giá đánh giá là giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch về phạm vi gói thầu, cộng với các chi phí còn lại khác như đào tạo công nhân vận hành, các chi phí khác nếu có đồng thời đưa về mặt bằng kỹ thuật, tài chính, thương mại”.

Về hiệu chỉnh sai lệch phạm vi gói thầu trong trường hợp nhà thầu chào thừa hoặc chào thiếu nếu không tách ra được theo khối lượng và đơn giá để thêm bớt vào Giá dự thầu thì phải sử dụng lấy phần chào thừa tương ứng là nhỏ nhất trong số các nhà thầu đã vượt qua tiêu chuẩn kỹ thuật để trừ đi hoặc lấy phần chào thiếu lớn nhất trong số các nhà thầu đã vượt qua tiêu chuẩn kỹ thuật để cộng vào nhằm làm thế nào để tạo bất lợi cho các nhà thầu đã vô ý hoặc cố ý chào thừa hoặc chào thiếu so với phạm vi gói thầu đã được ghi trong hồ sơ mời thầu.

Đưa về cùng mặt bằng kỹ thuật được hiểu là dùng những hệ số tính toán để tác động vào giá dự thầu theo hướng có lợi cho nhà thầu có xuất sứ hàng hóa có uy tín về chất lượng (tuổi thọ, công suất thiết kế/ công suất thực tế, tiêu hao năng lượng, nhiên liệu, chế độ bảo hành, bảo trì công trình).

Đưa về cùng mặt bằng tài chính được hiểu là dùng biện pháp hệ số quy đổi để tác động vào giá dự thầu của nhà thầu theo hướng có lợi cho nhà thầu có điều kiện tài chính về lượng vốn cho vay, lãi suất vay, điều kiện tạm ứng và thanh toán tốt hơn so với các nhà thầu khác.

Đưa về cùng mặt bằng thương mại được hiểu là dùng các biện pháp quy đổi về cùng điều kiện giao hàng như FOB, CIF hoặc EXW... theo quy định của Incoterm.

Giá đánh giá giữ vai trò quan trọng và quyết định để xác định nhà thầu trúng thầu. Theo quy định của pháp luật: “Nhà thầu trúng thầu là nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu đã duyệt (đối với gói thầu thiết bị) và không vượt dự toán được duyệt đối với gói thầu xây lắp.

Trích từ 100 câu hỏi pháp luật về xây dựng.