Hồ sơ hoàn công gồm những tài liệu gì? Hồ sơ hoàn công do ai lập?

Hỏi :

Hồ sơ hoàn công gồm những tài liệu gì? Hồ sơ hoàn công do ai lập?

Trả lời :

Hồ sơ hoàn công (hồ sơ hoàn thành công trình) là tài liệu được chủ đầu tư và Nhà thầu lập sau khi toàn bộ công trình hoàn thành theo quy định của pháp luật bao gồm các văn bản, tài liệu từ chủ trương đầu tư đến khâu lập, thẩm định dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, hoàn thành bàn giao đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng. Nội dung hồ sơ hoàn công bao gồm 2 phần a) Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư lập và b) Hồ sơ về quản lý chất lượng công trình và các tài liệu liên quan do nhà thầu thi công xây dựng lập.

a) Về hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư lập gồm có: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; văn bản chấp thuận của các tổ chức quản lý chuyên ngành về cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông (thủy, bộ), khai thác nước ngầm (nếu có)…, Các Hợp đồng xây dựng (khảo sát, Thiết kế, thi công, xây dựng, lắp đặt, cung cấp thiết bị; giám sát thi công; kiểm định chất lượng…; Các tài liệu chứng minh năng lực của các Nhà thầu đã ký kết Hợp đồng…, Kết quả thẩm định hoặc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án của các cơ quan quản lý nhà nước; Kết quả thẩm định, thẩm tra phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư; Các văn bản liên quan kiểm định an toàn chịu lực hoặc kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình (nếu có).

b) Về hồ sơ quản lý chất lượng và các tài liệu liên quan do nhà thầu lập gồm có: Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình; Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình; Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình; Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình (cấp điện, cấp nước, cấp ga… do nơi sản xuất cấp; Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu của các tổ chức kiểm định, thí nghiệm hợp pháp; Các biên bản nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng – lắp đặt thiết bị.

Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, kết quả kiểm tra thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị...; Biên bản nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, bảo vệ công trình; biên bản nghiệm thu các thiết bị phòng cháy, chữa cháy; Biên bản kiểm định môi trường; Báo cáo kết quả thí nghiệm hiện trường; Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn các mối nối: cọc, kết cấu kim loại, đường ốp áp lực, thử tải bể chứa...; Các tài liệu đo đạc, quan trắc độ lún và biến dạng các hạng mục công trình xây dựng và các công trình lân cận trong phạm vi ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng; nhật ký thi công công trình; Lý lịch thiết bị máy móc lắp đặt; Văn bản nghiệm thu chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện... của cơ quan quản lý nhà nước...; Chứng chỉ sự an toàn chịu lực và chứng chỉ sự phù hợp về chất lượng công trình (nếu có); Bản kê các sửa đổi bổ xung thiết kế trong quá trình thi công đã được chủ đầu tư chấp thuận; Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có); Báo cáo của các tổ chức kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục, công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi nghiệm thu...; Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng (nếu có), hạng mục công trình, công trình hoàn thành... và các văn bản khác liên quan (nếu có).

Trích từ 100 câu hỏi đáp pháp luật về xây dựng.