Nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày

Hỏi :

Nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày

Trả lời :

Theo khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động “người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”.

Theo quy định tại khoản 1 điều 42 BLLĐ, khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc. Mỗi năm làm việc là một tháng lương.

Theo quy định tại điều 43 Bộ Luật Lao động thì trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Như vậy, sổ bảo hiểm xã hội cũng sẽ được giải quyết tối đa là trong vòng 30 ngày kể từ chấm dứt hợp đồng lao động.


Hãng luật giải phóng.