PHÁP LUẬT Bài gửi cuối
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
7/8/2017 15:19
Các vấn đề về quyền tác giả
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
15/8/2017 9:10
Dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
15/8/2017 9:52
Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về Dự...
bởi admin1
7/8/2017 15:21
Dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
10/8/2017 9:33
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc triển khai, áp dụng GMP trong sản xuất thuốc từ dược liệu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
1/2/2016 8:32
Dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng ngắn ngày
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
1/2/2016 9:54
Dự thảo QĐ thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, nộp thuế trước bạ nhà đất, thuế TNCN chuyển nhượng BĐS
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo NĐ về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư thay thế Thông tư 88/2013/TT-BTC
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đườn
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư hướng dẫn thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế do bên nước ngoài nắm quyền chi phối
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Góp ý của Hội Bảo...
bởi thuypm
26/7/2016 16:20
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
20/4/2016 17:9
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp y Dự thảo...
bởi admin1
22/4/2016 10:24
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006
Chủ đề: 20
Bài viết: 20
Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
29/4/2016 11:17
Dự thảo Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
12/5/2016 8:20
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
20/5/2016 11:40
Dự thảo Nghị định quy định kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và sát hạch lái xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCi góp ý Dự thảo...
bởi admin1
20/5/2016 17:37
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
27/5/2016 10:0
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
27/5/2016 17:9
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
30/5/2016 8:48
Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
2/6/2016 16:48
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2007 về mua bán hàng hóa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
3/6/2016 15:36
Tính pháp lý của hoạt động vay vốn bằng vàng trong dân của doanh nghiệp sản xuất trang sức
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
21/6/2016 14:40
Hội thảo "Hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh: Vướng mắc và kiến nghị"
Chủ đề: 24
Bài viết: 24
Ông Ngô Việt Hòa -...
bởi thuypm
1/8/2016 10:23
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
1/8/2016 14:17
Dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
12/9/2016 13:50
Góp ý của VCCI đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/12/2016 9:2
DỰ THẢO QĐ VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
4/10/2016 8:37
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
7/10/2016 16:54
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
13/10/2016 14:15
Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
19/10/2016 14:3
Dự thảo Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
19/10/2016 14:3
Dự thảo Thông tư thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
20/10/2016 9:41
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
26/10/2016 17:8
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT sửa...
bởi admin1
31/10/2016 10:22
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
31/10/2016 10:30
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
31/10/2016 16:58
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ sửa...
bởi admin1
2/11/2016 18:0
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
3/11/2016 10:35
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về công bố hợp quy
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT sửa...
bởi admin1
4/11/2016 15:22
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ sửa...
bởi admin1
4/11/2016 15:25
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ quy...
bởi admin1
11/11/2016 9:13
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
15/11/2016 11:28
Dự thảo Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
18/11/2016 11:42
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý dự thảo...
bởi admin1
21/11/2016 17:47
Dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
25/11/2016 8:54
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh dianh dịch vụ mua bán nợ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về Dự...
bởi admin1
25/11/2016 9:10
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT hướng...
bởi admin1
25/11/2016 16:42
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
29/11/2016 9:49
Hồ sơ xây dựng Khung chính sách thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 trở đi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý đối với...
bởi admin1
2/12/2016 17:41
Dự thảo Thông tư quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
7/12/2016 17:15
Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về doanh...
bởi admin1
9/12/2016 11:34
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2011/NĐ-CP về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ sửa...
bởi admin1
14/12/2016 15:41
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ thay...
bởi admin1
14/12/2016 15:45
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/12/2016 9:0
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Hồ sơ...
bởi admin1
3/1/2017 9:1
Dự thảo Thông tư quy định công tác giám sát thi công các Đề án thăm dò khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
5/1/2017 10:56
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DT Nghị...
bởi admin1
10/1/2017 16:51
Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Hồ sơ...
bởi admin1
7/2/2017 11:21
Dự thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
VCCI góp ý lần 2...
bởi admin1
31/3/2017 14:6
Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực Ngân hàng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/2/2017 14:24
Dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10/2010/NĐ-CP
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DT Báo...
bởi admin1
16/3/2017 11:39
Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/3/2017 15:51
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
17/4/2017 11:45
Hội thảo "Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về Hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục"
Chủ đề: 22
Bài viết: 22
Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
3/5/2017 16:52
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
8/5/2017 10:38
dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
22/5/2017 16:49
dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
ý Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
22/5/2017 16:52
DỰ THẢO LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 12
Bài viết: 12
Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về đề...
bởi admin1
29/5/2017 16:59
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
9/6/2017 16:10
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
18/7/2017 15:39
Dự thảo Thông tư về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
18/7/2017 15:50
Dự thảo Thông tư quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
18/7/2017 16:10
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
18/7/2017 16:16
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
21/7/2017 16:13
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
21/7/2017 16:23
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 về hồ sơ bổ sung nội dung hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa vào Giấy phép
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Chính sách...
bởi admin1
31/3/2016 16:20
Dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCi góp ý Dự thảo...
bởi admin1
31/3/2016 16:19
Dự thảo Nghị định quy định về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cơ quan thuế lấy ý kiến tư vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật Hành chính công
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
11/4/2016 11:33
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
22/12/2015 20:52
DỰ THẢO LUẬT KẾ TOÁN (sửa đổi)
Chủ đề: 3
Bài viết: 3
Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng- thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
15/12/2015 10:13
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng dung môi N- Hexan
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng DAP thuộc mã hàng 3105.30.00 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
24/12/2015 16:22
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng đô thị
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
13/1/2016 13:16
Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật thú y
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Tiêu chuẩn xếp hàng hóa an toàn trên xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động gia công thuốc và chuyển giao công nghệ trong sản xuất thuốc
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
21/1/2016 10:18
Hiến kế xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chủ đề: 8
Bài viết: 8
Ý kiên của Luật sư...
bởi admin1
21/1/2016 14:28
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
17/12/2015 22:54
Dự thảo Thông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
17/12/2015 22:59
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TTĐB
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
22/12/2015 20:55
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN-KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII Bài gửi cuối
Ngày họp 16/11/2015
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Ngày họp 17/11/2015
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Ngày họp 23/11/2015
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN - KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII Bài gửi cuối
DIỄN ĐÀN GÓP Ý RÀ SOÁT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH Bài gửi cuối
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Chủ đề: 12
Bài viết: 12
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẤT ĐAI
Chủ đề: 19
Bài viết: 19
DIỄN ĐÀN GÓP Ý BÁO CÁO TỔNG HỢP RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH
Chủ đề: 18
Bài viết: 19
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẤU THẦU
Chủ đề: 9
Bài viết: 9
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chủ đề: 16
Bài viết: 16
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT BỘ LUẬT DÂN SỰ
Chủ đề: 7
Bài viết: 7
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT DOANH NGHIỆP
Chủ đề: 31
Bài viết: 33
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT KẾ TOÁN
Chủ đề: 7
Bài viết: 8
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẦU TƯ
Chủ đề: 12
Bài viết: 12
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT HẢI QUAN
Chủ đề: 7
Bài viết: 10
Góp ý “ Báo cáo...
bởi nguyencpv
3/9/2011 21:39
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT THƯƠNG MẠI
Chủ đề: 17
Bài viết: 17
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Chủ đề: 7
Bài viết: 7
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Chủ đề: 6
Bài viết: 6
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Chủ đề: 6
Bài viết: 6
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT BỘ LUẬT HÀNG HẢI
Chủ đề: 6
Bài viết: 6
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT XÂY DỰNG
Chủ đề: 4
Bài viết: 4
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chủ đề: 12
Bài viết: 16

Thành viên tham gia

Hiện đang có 99 khách 0 thành viên trực tuyến. Số người truy cập nhiều nhất là 8/25/2011

Thống kê diễn đàn

4530 thành viên đã đăng 5439 bài viết trong tổng số 5257 chủ đề trong 656 diễn đàn.
Xin chào thành viên mới : TrangNOEV