Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài chính. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài chính. Lĩnh vực: Tài chính.
Thời gian ra dự thảo: 23/8/2010.

  • 16/09/2010
  • Đang lấy ý kiến
  • 508 lần

File đính kèm

  • Tải về Công văn xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về giá
  • Tải về Tờ trình Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về giá
  • Tải về Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về giá

Nội dung

CHÍNH PHỦ

Số /2010/NĐ-CP

DỰ THẢO

(Ngày 23/8/2010)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2010


NGHỊ ĐỊNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáCHÍNH PHỦ


- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008,

- Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính....

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: