Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất trong xe cơ giới

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Giao thông Vận tải. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Giao thông vận tải. Lĩnh vực: Giao thông vận tải.

  • 11/09/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 153 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất trong xe cơ giới

Nội dung

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất trong xe cơ giới [1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, nhập khẩu các loại xe ô tô và vật liệu trong kết cấu nội thất của xe ô tô.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/9/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.[1] Dự thảo sửa đổi, bổ sung 02 Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia: QCVN 52:2013/BGTVT QCKT quốc gia về kết cấu  an toàn chống cháy của xe cơ giới, 53:2013/BGTVT QCKT quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: