Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nuwocs về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài chính. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài chính. Lĩnh vực: Thương mại.

  • 01/09/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 282 lần

File đính kèm

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nội dung kiểm tra, phương pháp lấy mẫu hàng hóa, việc xử lý kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm dự kiến sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của  doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 15/9/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: