Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Quốc phòng. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Quốc phòng. Lĩnh vực: Quốc phòng.

  • 24/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 1200 lần

File đính kèm

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng, công nghệ chuyên dùng; điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, mua, bán, xuất nhập khẩu vũ khí quân dụng, trang thiết bị kĩ thuật chuyên dùngtrình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Dự kiến văn bản có thể mở ra cơ hội kinh doanh đối với các doanh nghiệp dệt may - da giầy, cơ khí - chế tạo, công nghệ thông tin… tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho quân đội.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/8/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: