Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Ngân hàng nhà nước. Lĩnh vực: Ngân hàng.

  • 24/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 877 lần

File đính kèm

  • Tải về Bản giải trình Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • Tải về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nội dung

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo hướng dẫn cụ thể Điều 51 Luật các tổ chức tín dụng, dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến việc xin chấp thuận danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý đã được đính kèm với thư mời góp ý này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/9/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: