Dự thảo THông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Công thương. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Công thương. Lĩnh vực: Công thương.

  • 15/06/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 401 lần

Nội dung

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về việc quy hoạch phát triểnđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệpcác doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Do đó, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các nội dung có liên quan đến việc sử dụng, thông tin, hồ sơ cung cấp, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/07/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: