Dự thảo thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Khoa học và Công nghệ. Lĩnh vực: Khoa học công nghệ.

  • 15/06/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 267 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí

Nội dung

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về việc đo lường khí, quản lý chất lượng khí trong việc nhập khẩu, chế biến, sản xuất, vận chuyển, xuất khẩu khí trong kinh doanh khí. Dự kiến văn bản tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh khí.

Do đó, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các nội dung có liên quan đến việc sử dụng, thông tin, hồ sơ cung cấp, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/07/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: